Kondičný tréner

Ako kondičný tréner sa zameriavam na :
  - úpravu životosprávy
  - diagnostiku trénovanosti a progresu v tvarovaní tela
  - redukciu hmotnosti
  - zlepšenie fyzickej kondície
  - rast svalovej hmoty
  - formovanie problémových partií
  - spevnenie a tvarovanie postavy
  - športové poradenstvo
  - individuálny prístup k zverencovi
  - prispôsobenie tréningu jednotlivým zložkám prípravy
  - prípravu športovcov na rôzne športové súťaže


Mentálny tréner

Väčšina súčasných trénerov pracuje s cieľom zlepšiť výsledky, prevažne na báze zdokonaľovania kondície, techniky a taktiky, ale zabúda na to, že každý klient je predovšetkým neopakovateľnou individualitou, so svojou vlastnou psychikou, vedomím, duševným a energetickým potenciálom. Práve v týchto oblastiach je skrytý náš najväčší potenciál. Zlepšovať sa a zvyšovať naše výkony, tvarovať vlastné telo podľa vytúžených predstáv je záležitosťou vašej psychiky. Mojou snahou je ukázať bežným ľudom, ale aj športovcom ich možnosti rastu, zvyšovania výkonov a rozvoja osobnostného potenciálu.


Výživový poradca

Ako výživový poradca a tiež osobný tréner v oblasti zdravia a wellness sa snažím pomáhať ľudom pri zavádzaní nových stravovacích návykov nie len po stránke nutričnej, ale i praktickej a technickej. Začať sa zdravo stravovať alebo schudnúť nie je možné zvládnuť za jeden deň, preto môžete počítať s mojou podporou a pomocou. Som tu preto aby som Vám celý proces zmeny čo najviac uľahčil a zameral sa čo najviac na vašu konkrétnu situáciu.